Jazykové kurzy | Co je třeba znát

Španělština: Mírně pokročilí

Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz Š4:
Aventura 2, 6.lekce

sloveso ser, nepr. slovesa estar,ir, hacer, decir, conocer,traducir, zájmena usted, algún, rozkazovací způsob imperativo, min čas jednoduchý prav. a neprav.sloves subjuntivo de presente,
Obsah Aventura 2:
1. De cinco estrellas
2. De tiendas
3. Vays fauna!
4. Cómo pasa el tiempo!
5. Lo pasado, pasado está
6. Felicidades!
7. Cosas del corazón
8. Más vale prevenir
9. Menuda historia!
10. Viviendo al máximo

kurz Š5:
Fiesta 2

Kurz na úrovni B2 – v gramatice probráno vše včetně presente de subjuntivo, opakování různých gramatických témat + jejich rozšiřování, používáme četbu na úrovni B2 (poslech toho, co čteme, dále cvičení k textu různho charakteru – gramatika, slovní zásoba,…) El secuesto del Prado (četba). Od září náš čeká imperfecto de subjuntivo, plusquamperfecto se subjuntivo, rozšíření estilo indirecto a rozšiřování + opakování již známé gramatiky + pokračování v započaté četbě

„zahraničí v příhraničí“