Chcete se přihlásit na náš jazykový kurz? Není to nic těžkého.
Stačí si vybrat kurz, který Vám vyhovuje a odeslat on-line přihlášku.
Chcete – li studovat individuálně, zpracujte krátké sebehodnocení do rámečku níže.

(Informace o Ochraně osobních údajů pod přihláškou)

  Seznam veřejných jazykových kurzů naleznete zde.  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro studenty OTEVŘENÝCH VEŘEJNÝCH KURZŮ Jazykové školy Stamina

  V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

  Jsem informován/a, že v souvislosti s mým STUDIEM JAZYKA v Jazykové škole Stamina (dále jen „Správce“), je oprávněným zájmem Správce zpracovávat:

  1. jméno a příjmení, 2.kontaktní údaje: telefon a emailovou adresu.

  Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence školou a dalších nezbytných provozních potřeb: zařazení do kurzu, vedení docházky lektorem – třídnička, testování úrovně/růstu znalostí, možnosti informování o změnách časů kurzů.

  Jsem informován/a, že zmíněné údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu mého studia na Jazykové škole Stamina; respektive v účetní evidenci školy po dobu vyžadovanou zákonem o účetnictví. S mým výslovným souhlasem (podpisem) I po dobu přerušení mého studia.

  Beru na vědomí, že Správce nepředává Osobní údaje žádným jiným třetím osobám/ Zpracovatelům. Beru na vědomí, že přístup těmto osobním údajům má pouze Správce resp.lektor vykonávající výuku. Všechny osoby působící v jazykové škole Stamina podepsaly Směrnici a kodex chování ve vztahu k OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.