Jak funguje „Jazyková oáza“ – zaměření kurzů

..„nejezděte do zahraničí, studujte v pohraničí“….
….NA „JAZYKOVÉM VÝCVIKOVÉM KEMPU“ – LANGUAGE TRAINING CAMP (LTC)…

….OSTRÉ VÝUKOVÉ TEMPO – MINIMÁLNÍ PROSTOJE – ANGLIČTINA I O PŘESTÁVKÁCH – PROMYŠLENÉ STŘÍDÁNÍ AKTIVIT – PERMANENTNÍ ZAPOJENÍ STUDENTA – I VEČERY JEN ANGLICKÉ!! – (ÚČAST I MIMO-ČESKÝCH STUDENTŮ)
výhody oproti „jedné hodině týdně“
– odstřižení od každodenní sociální/myšlenkové rutiny (cut off routine)-ponor/autentické vtažení do média cizího jazyka (merge into/dive) – přijetí -průlom (break through)-přepnutí myšlení ( mind switch)…

Hlavní cíle kurzu:

  • inventura, zhodnocení a následná aktivizace Vašich znalostí, jejich provázání a přerod do užitečných dovedností
  • důraz na celostní přístup – neučíte se slovní zásobu či gramatické pravidlo vytržené z kontextu – při potýkání se s vybranými tématy, např. cestování, se naučíte porozumět praktickému textu (např. jízdní řád), procvičíte poslech i mluvení (kupříkladu rezervace ubytování po telefonu, ptaní se na cestu) a zvládnete i napsat vše důležité (třeba vyplnit formulář nebo stížnost na ubytování). Procvičování slovní zásoby a jazykových struktur je tak přesně cíleno na konkrétní praktické využití.
  • využití přátelské a motivující atmosféry, která Vás zbaví strachu z mluvení – přesvědčíme Vás, že to dokážete, že jste schopni komunikovat a dorozumět se, že jediná cesta vpřed vede přes aktivní používání, bez ohledu na strach z takzvaných chyb, které jsou při tom jen přirozenou součástí učení