Informace o statutu studenta jazykové školy v roce 2018/2019

Statut studenta v pomaturitním studiu jazyků je zachován i letošním maturantům. MŠMT zařadila vzdělávací instituci Jazyková škola Stamina do SEZNAMU ŠKOL POSKYTUJÍCÍCH JEDNOLETÉ KURZY CIZÍCH JAZYKŮ S DENNÍ VÝUKOU v souladu s paragrafem 15 zákona č.117/1995 Sb. a vyhláškou č.19/2014 Sb. (pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění).

 

Pomaturitní studium v médiích