Nabídka a informace pro střední a základní školy.

Let´s change the subject

Nabídka výuky předmětů pro střední školy v angličtině
Jestliže Vám připadne rozumné a přínosné odučit určité množství některých předmětů nejen v rodném jazyce, nýbrž i v angličtině (i jiných jazycích), máme pro Vás nabídku spolupráce.

Od září 2013 inovujeme tzv. Culture talks. Šlo o sérii volných vyprávění (převážně) rodilých mluvčí na rozličná témata; ponejvíce cestovatelská, „národopisná“.
Nová řada s názvem Let ´s change the subject dostane jiný formát: lektoři naší školy povedou V ANGLIČTINĚ seminář/výuku/přednášku na témata vybraná z různých „školních předmětů“. Vždy podle aprobace nebo „kvalifikovaných“ zájmů dotyčných lektorů a dle poptávky školy. Oborová úroveň dle požadavků/osnov střední školy.
Naši aprobovaní lektoři jsou schopni odučit v angličtině určité kapitoly mj. z těchto předmětů: společenské vědy/občanská výchova, zeměpis, IT, dějepis, popř.vybrané kapitoly z některých přírodních věd či výchov.

(V případě zájmu jsme sto některé vybrané kapitoly realizovat také v němčině, španělštině, ruštině.)

Respektujeme jazykovou vybavenost studentů: tudíž lektoři mohou vést hodinu zhruba na 3 úrovních: B1-B2-C1 (dle Evropského referenčního rámce CEFR) – tedy cca od pre-intermediate přes intermediate až upper-intermediate.

Přizpůsobíme se učebnímu plánu školy. Uvítáme i spolupráci angličtinářů/jazykářů.
Můžeme nabídnout různé formy spolupráce: přednášku/projektové vyučování/seminář. Různé frekvence spolupráce: od nahodilých setkání po systematickou spolupráci.