Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz A1:
New English File Beginner, lekce 1A

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

kurz A2:
New English File Beginner, lekce 1A

Bez dalších podrobností k nutným znalostem.

kurz A3:
New English File Beginner, lekce 6A

Kurz je určen falešným začátečníkům. numbers 0-100, I am, you are, he is,Do you have any childern?, I don’t have, What do you do? I’m a waiter. How much is it?