Jazykové kurzy | Co je třeba znát

Angličtina: Falešní začátečníci (false beginners)

Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz A4: New English File Elementary lekce 1A

probráno sloveso to be, to have, present simple, past simple was, were,have, go, get číslovky, zájmena he, she it,What do you think of it? probraná učebnice Beginner