Jazykové kurzy | Co je třeba znát

Angličtina: Mírně pokročilí (pre-intermediate)

Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz A6:
New English File Pre-Intermediate, lekce 1A

gramatika: přítomný čas prostý, přivlastňování (´s), sloveso can/can´t, minulý čas prostý (zhruba 25 nepravidelných sloves), there is/are, osob.zájmena v předmětu (him, us), going to (budoucí plány), přítomný čas průběhový, like/would like, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas s ever/never, (Have you ever…?)

kurz A7:
New English File Pre-Intermediate, lekce 4 A

probrána učebnice Elementary, word order in questions,present simple+continuous, past simple regular+irregular verbs, past continuous, going to, will/won’t

kurz A8:
New Headway Pre-intermediate lekce 5.l

gramatika: přítomný čas prostý, přivlastňování (´s), sloveso can/can´t, minulý čas prostý (zhruba 25 nepravidelných sloves), there is/are, osob.zájmena v předmětu (him, us), going to (budoucí plány), přítomný čas průběhový, like/would like, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas s ever/never, (Have you ever…?)