Jazykové kurzy | Co je třeba znát

Angličtina: Pokročilí (upper-intermediate)

Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz A13:
New English File Plus , lekce 3A

Kurz je zaměřen na konverzaci-český lektor hlavní gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, sloveso can/can´t, minulý čas prostý (zhruba 15 nepravidelných sloves), there is/are, some/any/a, how much/many, vedlejší věty s who/which (to je ten člověk, který…), minulý čas průběhový (I was having shower when the phone rang), budoucnost will/won´t, předpřítomný čas prostý(ever, never, yet, already, just, for, since) a průběhový, stupňování přídavných jmen (2.+3.stupeň), srovnávání (as…as., less than), podmínkové věty 1.+2.typu (if there is…, if there was…), modální slovesa (should, might, may), předminulý čas (úvod),

kurz A14:
English Result Upper

ÚROVEŇ – upper-intermediate, náplň – konverzace + gramatika, , nebo jen materiály vyuč., volná aktuální témata tvořená žáky

kurz A15:
English Result Upper Intermedite

ÚROVEŇ – upper-intermediate, náplň – konverzace + gramatika, kniha English Result – dle přání žáků, nebo jen materiály vyuč., volná aktuální témata tvořená žáky