Jazykové kurzy | Co je třeba znát

Angličtina: Středně pokročilí (intermediate)

Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz A9:
New English File Intermediate lekce 3A

I usually work at home, past continous, going to, will /won’t, present perfect simple+ yet, just already, comparatives as…as, less….than, try to ask, we need to be positive, have to, if+present, will+infinitive, if +past, would+infinitiv(second conditional), may/might,should/shouldn’t

kurz A10:
New English File Intermediate lekce 3A

I usually work at home, past continous, going to, will /won’t, present perfect simple+ yet, just already, comparatives as…as, less….than, try to ask, we need to be positive, have to, if+present, will+infinitive, if +past, would+infinitiv(second conditional), may/might,should/shouldn’t

kurz A11:
New English File Intermediate lekce 3A

gramatika: přítomný čas prostý, přivlastňování (´s), sloveso can/can´t, minulý čas prostý (zhruba 25 nepravidelných sloves), there is/are, osob.zájmena v předmětu (him, us), going to (budoucí plány), přítomný čas průběhový, like/would like, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas s ever/never/yet/already/since/for/just, some/any/a, how much/many, will x going to, infitive x -ing, modální slovesa (have to, must, should, may, might), podmínkové věty typ 1+2 (reálná a nereálná podmínka), used to…, trpný rod (passive) , frázová slovea, either/neither, předminulý čas, Student by měl být schopen aktivně užít v fráze v běžných situacích: objedávání v restauraci, nakupování, návštěva lékaře a lékárny, dotázání se na cestu (např. ve městě) apod.

kurz A12:
New English File Intermediate konverzační bez učebnice

Konverzační kurz-český lektor hlavní gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, sloveso can/can´t, minulý čas prostý (zhruba 15 nepravidelných sloves), there is/are, some/any/a, how much/many, vedlejší věty s who/which (to je ten člověk, který…), minulý čas průběhový (I was having shower when the phone rang), budoucnost will/won´t, předpřítomný čas prostý(ever, never, yet, already, just, for, since) a průběhový, stupňování přídavných jmen (2.+3.stupeň), srovnávání (as…as., less than), podmínkové věty 1.+2.typu (if there is…, if there was…), modální slovesa (should, might, may), předminulý čas (úvod),