Jazykové kurzy | Co je třeba znát

Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz N5:
Themen aktuell 2.díl, 2.lekce

Verb sein,  haben,Zahlen 0-100, können, dürfen, sollen, wollen,mögen,müssen,  Präpositione mit Dativ und Akkusativ-um 3Uhr ,am Sonntag,, auf der Terasse, Ich gehe ins Kino. Wortschatz Möbel, Essen und Trinken, Gesundheit, Geschenke, Berufe, min čas Ich habe gemacht, gegessen, getrunken. Ich bin gefahren.Učebnice obsahuje 10lekcí. Vedlejší věty s weil, obwohl. Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin. Skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém ve všech pádech.