Jazykové kurzy | Co je třeba znát

Němčina: Pokročilí

Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz N5:
Themen aktuell 2.díl, 6.lekce, rodilý mluvčí

povolání, jídlo + restaurace, nemoce, volnočasové aktivity a práce,časování sloves v přít. čase, zápor, 4. pád, modální slovesa, lidské tělo, perfektum u vybraných sloves (dlouhý minulý čas-ich habe gemacht)předložky se 4. pádem, der junge Mann, ein junger Mann,
sich freuen auf etwas, Worauf freust du dich?

kurz N6:
Konverzační,+obchodní nj

Wirtschaftsdeutsch, Urlaub, Politik,Beruf, jídlo + restaurace, nemoce, volnočasové aktivity a práce,časování sloves v přít. čase, zápor, modální slovesa, lidské tělo, perfektum u vybraných sloves (dlouhý minulý čas-ich habe gemacht)předložky se 4. pádem, skloňování přídavných jmen ich habe einen kleinen Bruder, eine schöne Schwester, ein großes Haus, předložkové vazby sloves,würde+ sloveso, passiv