Jazykové kurzy | Co je třeba znát

Němčina: Začátečníci

Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz N1:
Themen aktuell 1. díl, 1.lekce

Bez dalších podrobností k nutným znalostem.

kurz N2:
Themen aktuell 1.díl, 4.lekce

časování slovesa sein+ haben, číslovky, způsobová slovesa können,sollen, wollen,dürfen,mögen/möchten, müssen, předložky auf/an/in/unter/neben, , pravidelná a nepravidelná slovesa, přivlastňovací zájmena mein,dein,sein,ihr,unser,euer,Ihr

kurz N3 a N4:
Themen aktuell 1.díl, 10.lekcí

časování slovesa sein+ haben, číslovky, způsobová slovesa können,sollen, wollen,dürfen,mögen/möchten, müssen, předložky auf/an/in/unter/neben, perfektum Ich habe gesagt. Wohin bist du gefahren?, pravidelná a nepravidelná slovesa, přivlastňovací zájmena ve všech pádech mein,dein,sein,ihr,unser,euer,Ihr,  mit Ihrem Bruder, stupňování přídavných jmen, schöner, kleiner, das jüngste Mädchen